Naam en Zetel

Statuten Interkerkelijk Mannenkoor Drachten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “Interkerkelijk Mannenkoor Drachten”, is opgericht op zesentwintig januari negentienhonderd zestig, en is gevestigd te Drachten, gemeente Smallingerland.

GRONDSLAG

Artikel 2

De vereniging gaat uit van het beginsel dat de zangkunst te waarderen is als een gave van God en een middel tot verrijking van het godsdienstig leven.

DOEL

Artikel 3

  1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen van zang, al of niet met instrumentale begeleiding.
  2. De vereniging tracht met inachtneming van de grondslag dit doel onder meer te bereiken door:

a:       het houden van repetities;

b:       het geven van concerten en uitvoeringen;

c:       het meewerken aan kerkdiensten en bijeenkomsten;

d:       het deelnemen aan en het organiseren van evenementen op muzikaal gebied;

e:       alle andere wettige middelen.