Naam en Zetel

Statuten Interkerkelijk Mannenkoor Drachten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “Interkerkelijk Mannenkoor Drachten”, is opgericht op zesentwintig januari negentienhonderd zestig, en is gevestigd te Drachten, gemeente Smallingerland.

GRONDSLAG

Artikel 2

De vereniging gaat uit van het beginsel dat de zangkunst te waarderen is als een gave van God en een middel tot verrijking van het godsdienstig leven.

DOEL

Artikel 3

  1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen van zang, al of niet met instrumentale begeleiding.
  2. De vereniging tracht met inachtneming van de grondslag dit doel onder meer te bereiken door:

a:       het houden van repetities;

b:       het geven van concerten en uitvoeringen;

c:       het meewerken aan kerkdiensten en bijeenkomsten;

d:       het deelnemen aan en het organiseren van evenementen op muzikaal gebied;

e:       alle andere wettige middelen.

iqxc.com is available for purchase - Sedo.com ="m366 256c0-7-3-12-9-15l-146-92c-6-4-12-4-19 0-6 3-9 8-9 16l0 182c0 8 3 13 9 16 3 2 6 3 9 3 4 0 7-1 10-3l146-92c6-3 9-8 9-15z m146 0c0 18 0 33 0 43 0 10-1 23-3 39-1 16-3 30-6 42-3 14-10 26-20 35-10 10-22 15-35 17-43 4-106 7-192 7-86 0-149-3-192-7-13-2-25-7-35-17-10-9-17-21-20-35-3-12-5-26-6-42-2-16-3-29-3-39 0-10 0-25 0-43 0-18 0-33 0-43 0-10 1-23 3-39 1-16 3-30 6-42 3-14 10-26 20-35 10-10 22-15 35-17 43-4 106-7 192-7 86 0 149 3 192 7 13 2 25 7 35 17 10 9 17 21 20 35 3 12 5 26 6 42 2 16 3 29 3 39 0 10 0 25 0 43z">
The domain

iqxc.com

is for sale!

Minimum bid

Once the reserve price is met, Sedo automatically bids on your behalf up to your maximum bid.
Unfortunately your entry contained errors.

Your best offer

The current price of iqxc.com is .

You can place an offer below the seller's listing price, however the seller will only respond if they are interested in negotiating based on this offer.

Unfortunately your entry contained errors.
Any offer you submit is binding for seven (7) days.

Current Bid:

Reserve met!

Estimated end time:

Our domain experts will assist you with buying this domain +1-617-499-7200** [email protected]
Make your offer now to own iqxc.com today
  • Safe payments by our payment provider
  • Secure purchase with our buyer protection program
  • Domain transfer service included
  • Start your business with iqxc.com now