Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Samenstelling Bestuur

Voorzitter:
B. Duin

tel.0592-412376

 Molenpark 1 9422LV Smilde

E: voorzitter@imddrachten.nl

 

 

Penningmeester:

J. Tijseling

tel.0512-382614

mob. 0615483079

 Wyldsang 5 9244HJ Beetsterzwaag

E: penningmeester@imddrachten.nl

Rek. nr.  NL47RABO0136987362

 


Secretaris:
S. v/der Veen

tel.0512-531539

 Lisdodde 8 9207AS Drachten

E: secretaris@imddrachten.nl

Bibliothecaris:
H. Janssens

tel. 0512-510837

 Greuns 20 9204 GH  Drachten

E: bibliothecaris@imddrachten.nl

Algemeen adjunct +PR

 

 

 

R. Dijkstra

tel.  0629477506

 De Havik 71 9231KK Surhuisterveen

E: pr@imddrachten.nl