Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Samenstelling Bestuur
 Voorzitter:T. van der Meulen T. v/d Meulen

tel.0511-431840

 Reidfjild 91 9255 JT Tytsjerk

E: voorzitter@imddrachten.nl

 Penningmeester:W. Vriesema W. Vriesema

tel.0512-517518

 Het Noord 12 9207AE Drachten.

E: penningmeester@imddrachten.nl

Rek. nr.  NL47RABO0136987362

 

Secretaris:S.van der Veen S. v/der Veen

tel.0512-531539

 Lisdodde 8 9207AS Drachten

E: secretaris@imddrachten.nl

 Bibliothecaris:

H. Janssens

tel. 0512-510837

 Greuns 20 9204 GH  Drachten

E: bibliothecaris@imddrachten.nl

 

Vacature

adjunct:

   
Vacature

Bestuurslid:

 PR (Public Relations)

smoelenboek-10-02-2016-boele

B.Duin

tel.  0592- 412 376

 Molenpark 1, 9422 LV Smilde

E: pr@imddrachten.nl