Vrienden IMD

 

Beste Vriend/Vriendin van ons mooie koor “Het IMD”.
Op zaterdag 17 februari a.s. geeft ons koor haar medewerking aan
een optreden in Garijp.
Dit betreft geen concert wat door het IMD wordt georganiseerd.
Derhalve geldt hier dat u niet een beroep kunt doen op de gratis
tickets als welkom.
Dat is wel het geval bij het bevrijdingconcert op 5 mei 2018.
Wij komen daar te zijner tijd nog op terug.
Namens het bestuur van het IMD,
Wieger Vriesema,
(penningmeester)

                                 ONZE SPONSOREN